• Kontaktni odvetnik zavarovalnice ARAG SE
  • info@odvetnik-zalec.si
  • Pokličite: 040 171 304

 

Kontrolni zdravstveni pregled II.

V tokratnem prispevku nadaljujem pisanje o kontrolnem zdravstvenem pregledu.

Imetnika veljavnega zdravniškega pregleda se napoti tudi tedaj, če:
1. mu je bila v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat pravnomočno izrečena sankcija za prekršek ali kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče;
2. se je pri njem pojavil sum bolezenskega stanja, okvara ali hiba, katerih simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu.

V teh primerih ste lahko napoteni na kontrolni zdravstveni pregled, ki ga morate opraviti, če ne vas bodo doletele v nadaljevanju opisane sankcije.

Obvezno je opravljanje kontrolnega zdravstvenega pregleda, ko je vozniku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Preden voznik vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja mora opraviti kontrolni zdravstveni pregled, saj sodišče drugače o predlogu ne bo odločalo.

Pregled je potrebno obvezno opraviti tudi v primeru kadar oseba, ki ji je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto po zakonu, ki ureja prekrške, vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku.

Na kontrolni zdravstveni pregled pa vas lahko napoti tudi zdravnik specialist oziroma izbrani osebni zdravnik če le ta med pregledom ali zdravljenjem imetnika vozniškega dovoljenja utemeljeno podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo zaradi bolezenskega stanja, okvar ali hib, katerih simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu in lahko pomenijo povečano tveganje za varno udeležbo v prometu. Pri napotitvi mora zdravnik navesti razloge za podan dvom o telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo.

Če pooblaščeni izvajalec pregledov ugotovi, da imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja telesno in duševno ni zmožen za vožnjo motornih vozil ali je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornih vozil z omejitvijo, o tem obvesti osebnega zdravnika ali zdravnika specialista, upravni enoti pa posreduje zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.

V vseh zgoraj opisanih primerih je potrebno opraviti kontrolni pregled v določenem roku. Če napoteni voznik pregleda ne opravi ali ga ne opravi v celot mu upravna enota odvzame vozniško dovoljenje za čas, dokler se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil.

Tudi za zgoraj opisane primere je predpisana globa 500 EUR za vožnjo z odvzetim vozniškim dovoljenjem.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Arag

odvetniska zbornica slovenije

Uradne ure

Ponedeljek - petek
od 9.00 do 14.00

Za sestanek izven uradnih ur, pokličite

 

 

Kontakt z nami

Odvetnik Kristjan Žalec,
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj

05 99 55 006

040 171 304

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.00 do 14.00