• Kontaktni odvetnik zavarovalnice ARAG SE
  • info@odvetnik-zalec.si
  • Pokličite: 040 171 304

 

ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE

Z različnimi odloki, ki jih je sprejela Vlada RS zaradi zajezitve COVID-19, je žal močno posegla tudi v položaj samostojnih podjetnikov in samozaposlenih. Državni zbor je 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPP) v katerem je ukrep, ki je namenjen tudi samozaposlenim. Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu, kar se bo zgodilo v prihodnjih dneh. ZIUPP naj bi pričel veljati 29.3.2020.ZIUPP za samozaposlene določa kot edini ukrep ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV:

V skladu z določbami zakona je do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno
dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi ter nima drugih zaposlenih.

Pri tem pa ZIUPP določa tudi izjeme in sicer do odloga plačila prispevkov iz prvega odstavka tega člena ni upravičen upravičenec:

- ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisan v poslovni register ali v drug register
oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost,

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh
neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. 2. 2020 znaša 50 eurov ali več in teh
obveznosti z dne 28. 2. 2020, višjih od 50 eurov, ni poravnal do 6. 4. 2020 in

- ki je do dneva uveljavitve tega zakona pričel s postopkom prenehanja opravljanja
dejavnosti.

Skratka glede na zakonsko besedilo osebe, ki državi dolgujejo na dan 28.2.2020 50 EUR ali več ne bodo mogle uveljavljati odloga. Opisanemu pa se lahko izognete v kolikor do 6.4.2020 poravnate vse zapadle dolgove.

Za to, da bi lahko odložili plačilo prispevkov ni potrebno vlagati posebne vloge, saj ZUIPP določa, da se upravičencu neposredno na podlagi ZUIPP odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020. Še vedno pa se lahko odločite drugače in prispevke tudi plačate.

Odložene prispevke iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec plačati najkasneje do 31. 3. 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno. Od odloženih prispevkov po ZIUPP, ki jih upravičenec ne plača do 31.3.2020, se plačujejo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Kristjan Žalec, odvetnik

Arag

odvetniska zbornica slovenije

Uradne ure

Ponedeljek - petek
od 9.00 do 14.00

Za sestanek izven uradnih ur, pokličite

 

 

Kontakt z nami

Odvetnik Kristjan Žalec,
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj

05 99 55 006

040 171 304

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.00 do 14.00