• Kontaktni odvetnik zavarovalnice ARAG SE
  • info@odvetnik-zalec.si
  • Pokličite: 040 171 304

 

Plačilo prispevkov za delavce, ki delajo in krizni dodatek

Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je predvidel tudi nekaj ugodnosti za delodajalce, katerih delavci še naprej delajo kljub epidemiji.

Zakonodajalec je predvidel oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo. Gre za delno oprostitev prispevkov, vendar samo za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2. Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

Iz obrazložitve predloga zakona izhaja, se delodajalca oprosti plačila prispevka zavarovanca (prispevek se samo obračuna in odtegne) in plačila prispevka delodajalca (prispevek se samo obračuna) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za čas, ko so zaposleni na dopustu in prejemajo nadomestilo plače v skladu z drugim odstavkom 137. člena ZDR-1, se delodajalcu prav tako prizna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Delodajalci, ki zaposlujejo delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka ZPIZ-2 morajo vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače izplačati krizni dodatek v višini 200 EUR. Ta dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Zakon ne določa ali gre za enkraten dodatek ali gre za dodatek, ki se izplača večkrat, vendar pa je glede na dikcijo zakona moč razumeti, da morajo delodajalci izplačati krizni dodatke za vsak mesec ko so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo.

Opisano velja samo za delodajalce v zasebnem sektorju. Iz upravičenja so izključeni vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Kristjan Žalec, odvetnik

Arag

odvetniska zbornica slovenije

Uradne ure

Ponedeljek - petek
od 9.00 do 14.00

Za sestanek izven uradnih ur, pokličite

 

 

Kontakt z nami

Odvetnik Kristjan Žalec,
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj

05 99 55 006

040 171 304

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.00 do 14.00