• Kontaktni odvetnik zavarovalnice ARAG SE
 • info@odvetnik-zalec.si
 • Pokličite: 040 171 304

 

Kazensko in prekrškovno pravo

Na področju kazenskega prava nudim zastopanje fizičnim in pravnim osebam v predkazenskem in kazenskem postopku in v postopkih pogajanj o priznanju krivde. Ustava Republike Slovenije zagotavlja vsakemu osumljenemu in obdolženemu pravico do poštenega sojenja. Pri zastopanju strank moje delo temelji na spoštovanju in varovanju te pravice in v aktivnem zbiranju dokaznega gradiva in pripravi obrambe.
V primeru, da je zoper strank odrejen pripor, na zahtevo stranke ali njenih družinskih članov nemudoma obiščem osebo, ki ji je odvzeta prostost in pričnem z aktivnim vlaganjem pravnih sredstev zoper odločbo o odvzemu prostosti in z vlaganjem predlogov za odpravo odvzema prostosti. Pri tem ohranjam stalen stik s priprto osebo.
Pravnim in fizičnim osebam nudim pravno svetovanje in zastopanje tudi na področju kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Pravno svetujem in zastopam tudi oškodovance kaznivih dejanj. Oškodovancem svetujem pri vlaganju premoženjskopravnih zahtevkov ali pri pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog ali na zasebno tožbo. V času interneta in različnih forumov in spletnih portalov, ki dovoljujejo komentarje se je močno povečalo tudi število kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Pri tem oškodovancem svetujem tudi pri ugotavljanju identitete anonimnih piscev, ki je v slovenski pravni ureditvi dokaj zapleteno.
Aktivno strankam svetujem in jih zastopam tudi na področju prekrškov. Običajno se srečujemo zgolj s prometnimi prekrški, vendar pa obstajajo tudi številna druga področja v življenju, kjer so določeni postopki opredeljeni kot prekrški npr. javni red in mir, graditev objektov, področje davkov in druga področja. Marsikdo pomisli, da zoper odločbo o prekršku ali plačilni nalog ni smiselno ugovarjati, vendar temu ni tako. Tudi pri izdaji plačilnih nalogov za domnevno storjeni prekršek mora prekrškovni organ upoštevati procesna in materialna pravila in določbe Ustave Republike Slovenije.
Primeri posameznih storitev s področja kazenskega in prekrškovnega prava:

 • zagovor in zastopanje pred državnimi organi v predkazenskem postopku,
 • zagovor in zastopanje v preiskavi,
 • zagovor in zastopanje v rednem sodnem postopku,
 • obramba pred predlaganim ali uvedenim pridržanjem in priporom,
 • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev,
 • vlaganje predlogov za alternativno izvrševanje kazenskih sankcij,
 • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku,
 • vlaganje ugovorov zoper plačilne naloge,
 • vlaganje zahtev za sodno varstvo na Vrhovno sodišče,
 • vlaganje ustavnih pritožb,
 • zastopanje pred sodnikom za prekrške.Arag

odvetniska zbornica slovenije

Uradne ure

Ponedeljek - petek
od 9.00 do 14.00

Za sestanek izven uradnih ur, pokličite

 

 

Kontakt z nami

Odvetnik Kristjan Žalec,
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj

05 99 55 006

040 171 304

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.00 do 14.00